bezinfekčnost 2021

k článku je připojena galerie

Potvrzení od lékaře

 

 

Potvrzuji, že ................................................................................r.č. ......................................... je schopná/ý se zúčastnit v termínu 17. 7. – 31. 7. 2021 dětského stanového tábora, který pořádá oddíl Tuláci Řevnice.

 

razítko :  podpis:

 

 

 Zde odstřihnout ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bezinfekčnost     

(podepíší rodiče těsně před odjezdem)

 

Stvrzuji, že můj syn / dcera ............................................................... v posledních čtrnácti dnech neprodělal/a  nebo  nepřišel/la do styku s infekční chorobou.

  datum: ..................................... podpis: ...................................................

Vytvořil: | Přidáno: 2021-07-02 17:57:44 | Sdílej na Facebooku