Vánoční podnik (výlet 14. 12. 04)

Klouzek, Štěpán, Yahoo, Páďa, Bobeš, Špunt, Lucka a já jsme se sešli u zámečku. Původně se mělo chodit po družinkách, ale kvůli malé účasti, jsem já šla s Luckou a Páďa šel s Bobešem. Špunt, Yahoo, Štěpán a Klouzek šli napřed. Začali jsme podle pochodového filmu. Na začátku jsme šli společně, v parku pod házenou jsem šla s Luckou podél potoka směrem k házené, Páďa s Bobešem šli druhou stranou parku nahoru do kopce. U Lesního Divadla jsme se s Luckou spletly a šly jsme jinudy než jsme měly. Že jdeme špatně jsme zjistily, až když jsme přešly silnici a pochodový film nesouhlasil s okolní krajinou. Kousek jsme se vrátily a šly jsme po pěšince a přes pole směrem k silnici. Po přechodu silnice jsme zahlédly hájovnu, došlo nám, že jsme u Lesního Divadla zabočily špatně. Domyslely jsme si část cesty a šly jsme k hájovně. Kousek za závorou stáli Špunt, Yahoo a Ája, která se cestou přidala. Špunt měla za krkem 1. zprávu. V té zprávě nám přáli hodně štěstí a aby každý plnil úkoly podle družinek.

Úkoly zněly : kdo nemá vodní příkop, musí víčkem od láhve nanosit plnou láhev vody z potoka, kdo nemá strážní věž, tak si zaváže oči šátkem kromě nejmladšího, která družinka nemá kamenné hradby, tak s sebou vezme dvě šišky, kdo neměl stáje musel pětkrát oběhnout označené stromy,která družinka neměla obilí, musela zašifrovat větu o sedmi slovech se slovem obilí, jedna musela být morseovkou, která družinka měla kuchyň dostala čokoládu.

Přidala se k nám Ája a šly jsme po šipkách. U první zprávy jsme přešly Páďu, který čekal až Bobeš nanosí vodu do láhve. U další zprávy si Ája s Luckou zavázaly oči a já je kousek vedla k další zprávě. Tam jsme měly sebrat dvě šišky, u další zprávy jsme měly obíhat stromy. Potom jsem já šifrovala větu. Zde nás došel Páďa, Bobeš, Špunt a Yahoo. Dál jsme šli společně. Cestou k Babce dostal ještě Bobeš čokoládu. Na Babce jsme našli Klouzka a Štěpána. Po chvilce odpočinku a kochání se krajinou, jsme se šli podívat na velkou jeskyni. Dala se i prolézt. Zde nás zahlédl Šťovík a zpátky šel s námi. Poté jsme se šli podívat na převisy a „vzpomínku otrokům“. Pak nás čekala už jen cesta zpět, při které jsme ozdobili „vánoční stromeček“pro zvěř.

Dominika

Vytvořil: Péťa | Přidáno: 2007-01-30 14:34:18 | Sdílej na Facebooku