Schůzka na lodích

První schůzka na nově nabarvených lodích.