Lezení na Dehetnické skále

Výlet na Dehetnickou skálu, kde jsme si zkusili lezení s jištěním